O projektu


Udruga gluhih i nagluhih u partnerstvu s Gradom Nova Gradiška i Industrijsko – obrtničkom školom Nova Gradiška započela je provedbu projekta „Job Club – Centar jednakih mogućnosti“. Projekt je odobren kroz otvoreni poziv „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja usmjerena je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama u društvu. Projekt je usklađen sa županijskom Strategijom za razvoj ljudskih potencijala.


„Job club–Centar jednakih mogućnosti“ je pilot projekt na području Nove Gradiške čiji će rezultati biti temelj sveobuhvatne strategije rješavanja problema nezaposlenosti na ovom području, te doprinijeti spriječavanju iseljavanja. Kroz Centar jednakih mogućnosti Udruga će pružiti nezaposlenima podršku pri zapošljavanju kroz jačanje njihovih kompetencija (s naglaskom na meke vještine) te tako povećati njihovu zapošljivost i prilagodbu lokalnom tržištu rada.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju stope zaposlenosti mladih osoba i OSI, neovisno o stupnju obrazovanja, na području Grada Nove Gradiške i Brodsko posavske županije, te pridonijeti socijalnom uključivanju.

Specifični cilj projekta je organizirati inovativni oblik rada i razviti kontinuiranu podršku zapošljavanju i razvoju karijere nezaposlenim mladima i OSI kroz razvoj i stjecanje novih kompetencija.

Aktivnosti projekta usmjerene su na osnivanje job-cluba kao prostora individualne i grupne podrške nezaposlenim osobama na ovom području, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene osobe, mlade i osobe s invaliditetom.

Individualna podrška će uključivati mentorstvo nezaposlenoj osobi, podršku u praćenju i izradi individualnih planova i usmjeravanje na tržištu rada.

Grupni rad uključivat će 5 ciklusa intezivnih treninga podijeljenih u 5 modula, svaki u trajanju od 3 tjedna.

  1. modul: Usavršavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina
  2. modul: Pisanje motivacijskog pisma i životopisa
  3. modul: Postavljanje ciljeva i upravljanje vlastitim vremenom
  4. modul: Učinkovito traženje posla i orijentacija na tržištu rada
  5. modul: Mogućnosti samozapošljavanja i pokretanja posla korištenjem EU fondova; usvajanje osnova projektnog planiranja

Tijekom provedbe projekta bit će organiziran prvi novogradiški Sajam poslova.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu 678.575,00 KN, a intezitet potpore iznosi 100%. Provedba projekta traje od 14. svibnja 2018. godine do 13. kolovoza 2019. godine.
Više informacija možete dobiti kontaktirajući voditeljicu projekta Nikolinu Jureković, na e-mail: ugng.esf@gmail.com