Zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/2012) i EU Odredbi GDPR (Uredba o zaštiti osobnih podataka Europske unije), ova obavijest određuje zaštitu prikupljenih osobnih podataka fizičkih osoba, korisnika projekta “Job club – Centar jednakih mogućnosti” , te obrade i korištenje osobnih podataka za rad nositelja projekta (Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška).
Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i drugih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na nacionalnost i boravište i bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni status ili druge značajke.
Prikupljeni podaci koji se smatraju osobnim podacima obuhvaćaju identifikacijske podatke, kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa, telefonski broj, broj osobne iskaznice / broj putovnice, OIB, kao i informacije o datumu, godini i mjestu rođenja, koje su povezane s prijavom korisnika ili podaci koji su inače nedostupni javnosti.
Udruga gluhih i nagluhih osoba (UGNG) obvezuje se koristiti osobne podatke fizičke osobe radi identifikacije i u svrhu upravljanja navedenim projektom. Udruga smatra osobne podatke povjerljivima i neće ih distribuirati, objavljivati, dati ili na bilo koji drugi način staviti na raspolaganje trećoj strani. Ovo isključuje Provedbeno tijelo 2. razine Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj (PT2) i druga relevantna tijela u području provedbe projekta.
Korisnici se također slažu da se njihove fotografije, video i audio snimke koje će nastati tijekom provedbe ovog projekta mogu koristiti od strane UGNG. Gore navedene fotografije, video i audio snimke mogu se koristiti isključivo za promociju projekta koji provodi nositelj, kao i za prezentaciju rada UGNG putem tiskanih i elektroničkih publikacija, najave na web stranicama nositelja i uključenih partnera; i / ili druge internetske publikacije (npr. Facebook stranicu organizacije nositelja projekta, YouTube kanal i sl.)
Unosom osobnih podataka ili prihvaćanjem gore navedenih uvjeta, fizička osoba daje suglasnost za korištenje osobnih podataka za gore navedene potrebe Udruge.